• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

REKTÖR YARDIMCILARI

 

Rektör Yardımcıları Görev Dağılımı İçin Tıklayınız.

Prof. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU

Rektör Yardımcısı

Zonguldak’ta doğdu. 1992’de Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Kosova Hastanesi / Saray-Bosna ve Zonguldak Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde bulundu. Şebinkarahisar / Giresun’da mecburi hizmetini yaptı. 1993-1997 yılları arasında İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde “Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz” ihtisasını tamamladı. 16 aylık askerlik hizmetini İskenderun’da yaptı.

2002 yılında Göğüs Hastalıklarında Yeterlilik (BOARD) belgesini aldı. 2000-2004 yıllarında, Dr. Emre Kapkın yönetiminde sürdürülen Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Psikodrama Eğitimi’ni tamamladı.

2004-2006 yıllarında “Başhekim Yardımcısı”, 2011-2014 yıllarında “Başhekim” ve 2015-2017 “İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri” görevlerini yürüttü.

2010 yılında “Göğüs Hastalıkları Doçenti” unvanını aldı. 2018 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Profesörlük kadrosuna atandı.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

            Prof. Dr. Abdulkadir HIZIROĞLU

         Rektör Yardımcısı

Akademik hayatına 2001 yılında araştırma görevlisi olarak Sakarya Üniversitesi’nde başladı. 2001 ve 2003 yıllarında Endüstri Mühendisliği alanında Sakarya Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans derecelerini aldıktan sonra aynı üniversitede Enformatik Bölüm Başkanlığı, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi gibi farklı departmanlarda uzun yıllar araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Daha sonra, 2009 yılında İşletme Yönetimi alanındaki doktora derecesini İngiltere’de bulunan The University of Manchester’dan alarak uzmanlık alanlarını genişletmiştir. Doktora derecesi aldıktan sonra akademik hayatına yardımcı doçent olarak devam etmiş, Sakarya Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri alanlarında görev almıştır.

2013 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne geçiş yaparak Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Doçent unvanı almıştır. Akademik görevlerinin yanı sıra sırasıyla Sakarya Üniversitesi’nde Avrupa Birliği Çerçeve Programları Koordinatörlüğü, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Dekan Yardımcılığı ve Pazarlama Bölüm Başkanlığı gibi önemli idari görevleri de üstlenmiştir.

2016-2018 yılları arasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İşletme Bölümü’nde Doçentlik görevinde bulunmuştur. Aynı zamanda bu kurumda rektörlük kurullar genel koordinatörlüğü görevini üstlenmiştir. 24 Ocak 2018’de üniversitemizde Genel Sekreterlik görevine başlayan Hızıroğlu bu görevi Haziran 2020 tarihine kadar devam ettirmiştir, bugüne kadar ulusal ve uluslarası bazda çok sayıda bilimsel araştırma ve projenin altına imza atmıştır. 2019 yılının Aralık ayı itibari ile Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Profesör ünvanı almıştır. Bu tarihten itibaren de İzmir Bakırçay Üniversitesi’nde  Rektör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce bilen Hızıroğlu, evli olup bir çocuk sahibidir.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                          

Prof. Dr. Alparslan Kadir DEVRİM

         Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Alparslan Kadir Devrim, 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun olmuştur. Aynı yıl, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü, Biyokimya Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi kadrosuna atanmıştır. Biyokimya alanındaki doktorasını DNA polimorfizmi konusunda 2005 yılında tamamlamıştır. Doktora sonrasında DNA polimorfizmi, DNA-metal etkileşimi ve veteriner klinik biyokimya konularında araştırma projeleri ve yayınlar yapmıştır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü, Biyokimya Ana Bilim Dalı’nda 2007 yılında, yardımcı doçent kadrosuna atanmıştır. 2010’da biyokimya alanında doçent unvanı almıştır. Doçentlik sonrasında veteriner klinik biyokimya, prognostik potansiyeli olan genlerin qPCR ve PCR-array teknikleri ile araştırılması, kanserli dokularda gen ekspresyonu, diyabette yara iyileşmesi ve anjiyogenez, miyokardiyal iskemide lokal büyüme faktörleri ve sitokinler konularında TÜBİTAK projeleri ve yayınlar yapmıştır. Ayrıca, üniversite senato üyeliği, dekan yardımcılığı ve fakülte yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Prof. Dr. Alparslan Kadir Devrim, 2015 senesinde Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı’nda profesör kadrosuna atanmış ve temel bilimler bölüm başkanlığı, fakülte kurulu üyeliği ve biyokimya anabilim dalı başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Alanında lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermiştir. Ayrıca, aynı üniversitede sağlık bilimleri bilimsel araştırma ve yayın etiği kurul üyeliği ve VEDEK akreditasyon komisyon başkanlığı yapmıştır. TÜBİTAK TOVAG’da bazı proje önerileri için panelistlikler, çeşitli bilimsel dergilerde dergi editörlüğü ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Çalıştığı üniversitelerin bünyelerinde yer alan merkez araştırma laboratuvarlarında sorumlu öğretim elemanı, kurucu yönetim kurulu üyesi ve sorumlu öğretim üyesi gibi görevlerde yer almıştır. Ayrıca, Macaristan, Slovenya, Hırvatistan, Makedonya, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu gibi ülkelerde ders verme ve bilimsel sunum etkinliklerinde bulunmuştur. Prof. Dr. Alparslan Kadir Devrim, 2021 yılında İzmir Bakırçay Üniversitesi Menemen Meslek Yüksekokulu’nda bulunan profesör kadrosuna atanmıştır.